Cookie beleid VV Sittard

De website van VV Sittard is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Sponsors

Geschiedenis

Officiele oprichtingsdatum van “de Kraaien”: 16 juli 1959!

Vanaf die datum tot aan de eerste officiële wedstrijd, ruim een jaar later, is er ontzettend veel werk verzet. Initiatief nemen en iets durven op te bouwen, veelal uit eigen midde­len, waren en zijn de goede eigenschappen van de bewoners van deze wijk. Veraf gelegen van het centrum van Sittard was er aan het einde van de vijftiger jaren nauwelijks sprake van enig geregeld sociaal leven in de wijk Limbrichterveld.

Toch vormde dit geen belemmering voor een hecht gemeenschaps­leven. Al jaren bloeide er een ziekendienst die er voor zorgde dat de zieke buurtgenoten op z’n tijd werden verrast met een aardige attentie of met aangeboden hulp. Maar voor ontspanning en vertier echter waren de bewoners steeds genoodzaakt dit ver buiten de wijk te zoeken. Voetballen deed men in Ophoven of Overhoven, een potje bier drinken bij Willem Nouwen in de Stationsstraat en een avond stappen gebeur­de op de “Beigter – of Lömmericherkirmes”.

Van een ontmoetingscentrum in de vorm van een gemeenschapshuis was toen nog geen sprake. De enige plaats waar men nog eens kon praten over de alledaagse gebeurtenissen was op de hoek van de Akkerstraat “ónger de boum bie Bóngers”. En het was in feite daar, waar “de Kraaien” geboren werden. Het was de mannen “van op d’n houk” niet ontgaan dat er in de wijk een schreeuwend tekort was aan de opvang van de jeugd. De jongste jeugd trapte een balletje op een klein terrein aan de Limbrichterweg en de wat oudere voetballers waren genoodzaakt hun talenten in dienst te stellen van diverse Sittardse voetbalverenigingen.

"DE CONGO BOYS"
De eerste aanzet tot een voetbalelftal met een eigenwijkse identiteit was de oprichting van de “Congo Boys” in het jaar 1958. Na beëindiging van het voetbalseizoen werden er tijdens de zomer­avonden wedstrijden gespeeld tussen de diverse vertegenwoordigende elftallen van Sittard. Ook de wijk Limbrichterveld had met de “Congo Boys” een elftal dat in deze zomeravondcompetitie meespeelde. Feitelijk hebben de mannen, die aan de wieg van “de Kraaien” ston­den, dit initiatief verder uitgebouwd.

Een en ander raakte in een stroomversnelling toen in juni 1959 de Speeltuinvereniging van het Limbrichterveld werd opgericht. In de zomermaanden van 1959 werden er in café Nouwen diverse vergaderingen gehouden om tot de oprichting van een voetbalclub te komen. Intussen had men al diverse aktieve spelers benaderd om, als het zover was, voor deze nieuwe vereniging uit te komen. De reakties die men kreeg waren een steun in de rug om op de ingeslagen weg verder te gaan.

PROBLEMEN MET DE NAAM
Met het kiezen van de naam rezen er problemen, want men wilde spelen onder de naam V.V.S. Navraag bij de K.N.V.B. leerde echter dat er nog steeds een embargo lag op deze naam. Daarom besloot men de bijnaam van de V.V.S. te weten “De Kraaien” aan te nemen. Ook kozen zij, in navolging van de oude V.V.S., als clubkleuren zwart-wit. Het grootste probleem waarmee mannen als Zef Peters, Louis Luykx, Jan Puls, Frans Muurmans, Baer Luykx, Bertus Willems en Freddie Oost te kampen hadden, was het vinden van een geschikt terrein.

WE HEBBEN EEN VELD!
Besloten werd om eens met melkhandelaar Fijen te gaan praten. De heer Fijen had in het Limbrichterveld meerdere korenvelden en op de vraag om een stuk land af te staan ten behoeve van het voetbal, stond hij hier niet onwelwillend tegenover. Maar aangezien hij de landerijen slechts in pacht had, verwees hij de heren door rraar de gemeente Sittard, de eigenaar van deze gronden. Na vele onderhandelingen met de autoriteiten werd hen een koren­veld toegewezen aan het einde van de Akkerstraat, weliswaar met het nadrukkelijke beding, dat bij de realisering van de bouwplannen in het Limbrichterveld, het terrein ontruimd diende te worden. Nadat het koren was gemaaid werd met vereende krachten een begin gemaakt met de egalisering.

EEN BESTUUR
Het bestuur in oprichting zag al spoedig in dat men voor het ver­krijgen van de nodige ervaring en kennis de hulp nodig had van iemand die op dat gebied al vaker met het bijltje gehakt had. Deze hulp werd verkregen in de persoon van de heer Wil Bouts, op dat moment bestuurslid van D.V.O.

Kort voor de jaarwisseling 1959-1960 had er een vergadering plaats bij café Nouwen, waarbij de heer Bouts tot voorzitter werd benoemd. Men stelde zich ten doel om met ingang van het voetbalseizoen 1960-1961 daadwerkelijk aan de competitie deel te nemen. Onderhandelingen met de K.N.V.B. werden op gang gebracht en hieruit voortvloeiend kon men in de “Officiële Mededelingen van de K.N.V.B.” Afdeling Limburg van zaterdag 20 februari 1960 lezen dat er een ver­zoek om toelating was binnengekomen van de nieuwe vereniging “De Kraaien” te Sittard. Het secretariaat was indertijd gevestigd bij Louis Luykx. Eventuele bezwaren tegen deze vereniging dienden binnen veertien dagen na de publikatiedatum te worden ingediend.

WERK AAN DE WINKEL
Intussen werd heel Limburg en ver daarbuiten afgereisd voor het verkrijgen van gelden die nodig waren om de kosten enigszins te dekken. Voor de bouw van het kleedlokaal, werden door een steen­fabriek 7000 stenen geschonken. Zodoende konden Bertus Willems en Zef Limpens beginnen met de bouw.

Freddie Oost zorgde voor de materialen die nodig waren voor, de door de K.N.V.B. voorgeschreven, afrastering. Dat het gras goed groeide was een aardige bijkomstigheid voor de jeugd. Als het gras moest worden gemaaid, stroopte de jeugd de hele wijk af voor grasmachientjes en met wel tien tot vijftien naast elkaar trokken ze baantjes over het veld.

VRIENDSCHAPPELIJK VOETBAL
Daarnaast werden ook de eerste vriendschappelijke wedstrijden door “de Kraaien” gespeeld. Uiteraard waren dit uitwedstrijden, welke doorgaans ‘s avonds gespeeld werden op uitnodiging van clubs uit de regio. Op 15 augustus 1960 ontving de vereniging van de K.N.V.B. de over­schrijvingen van 27 spelers, die te kennen hadden gegeven in de ko­mende seizoenen voor “de Kraaien” te willen uitkomen. Geruggesteund door deze massale toeloop en mede overtuigd van de talenten van de eigen jeugd uit de wijk, werden voor het seizoen 1960-1961 bij de K.N.V.B. Afdeling Limburg 2 senioren-, 1 A jeugd-en 1 B jeugdteam(s) ingeschreven.

Let wel: “de Kraaien” dienden dus in de laagste klasse van de Afdeling Limburg te beginnen.

HET SPORTIEVE BEGIN
Op zondag 21 augustus 1960 was het dan eindelijk zover dat men de kroon op alle voorbereidende werkzaamheden kon plaatsen. Nadat op de voorafgaande zaterdag het tweede elftal en de B-jeugd van “de Kraaien” hun eerste wedstrijd hadden gespeeld, leek het als­of het hele Limbrichterveld op deze zonovergoten middag was uitge­lopen om getuige te zijn van de verrichtingen van hun nieuwe club. Reeds lang voor het officiële tijdstip omzoomden vele honderden toeschouwers de grasmat om als voorproefje de jeugdwedstrijd De Kraaien A-Sanderbout A te aanschouwen. Het waren uiteindelijk de “jonkies” van Sanderbout die met 4-1 aan het langste eind trokken. Om drie uur betraden de eerste eftallen van “de Kraaien” en het bezoekende Holtum het veld. Nadat voorzitter Wil Bouts de vele genodigden had verwelkomd, on­derstreepte hij nog eens dat een en ander nooit tot stand had kun­nen komen zonder de onbaatzuchtige steun van zovele vrijwilligers.

Namens het gemeentebestuur van Sittard sprak loco-burgemeester Schrijen enkele woorden. Wethouder Louis Cremers, als buurtbewo­ner bleef niet achter in zijn woorden dat hier sprake was van een groot particulier initiatief.

Tenslotte was het Pater J. de Jong die “de Kraaien” een goede vlucht wenste. Nadat Wethouder Cremers de aftrap had verricht, kon het talrijke publiek genieten van de wedstrijd. Dit sportieve optreden, dat onder leiding stond van scheidsrechter W. Palland, beloofde de beste verwachtingen voor de toekomst. Alhoewel het een vriendschappelijke wedstrijd was en er dus niet om de punten gespeeld werd, bleek al spoedig wat de bedoeling van dit elftal was, namelijk zo snel mogelijk in hogere voetbalregionen te geraken.

“De Kraaien” wonnen uiteindelijk met 7-1, waarbij Jo Cuypers, zowel de eerste alsmede de tweede goal scoorde. Ton van Nuland gaf met vier gave treffers meteen zijn visitekaartje af, terwijl Piet Cremers de zeven vol maakte.

Het tegendoelpunt van Holtum werd door A. Tummers gescoord, ‘s Avonds had er in de Molenbronzaal te Limbricht een bal plaats, als afsluiting van een in alle opzichten geslaagde dag.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!