UITNODIGING ALV 2022 - V.V. Sittard

Sponsors

UITNODIGING ALV 2022

2 december 2022 10:30


Het bestuur van V.V. Sittard nodigt alle leden uit voor de Algemene Ledenvergadering. Deze zal worden gehouden op maandag 12 december 2022. Aanvang is om 20.00 uur in de kantine van onze vereniging.

AGENDA

  1. Opening
  2. Vaststellen notulen ALV 26-10-2018
  3. Jaarrekening & balans t/m 30-06-2022
  4. Begroting 2022-2023
  5. Verslag + verkiezing kascommissie
  6. Bestuursverkiezing
  7. Contributievoorstel seizoen 2023-2024
  8. Vooruitblik 2023
  9. Rondvraag en sluiting

 

Het verslag van de vorige vergadering zal ter inzage in de bestuurskamer liggen. Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich melden bij het bestuur d.m.v. een schriftelijke verklaring, ondertekend door drie andere leden van de vereniging, uiterlijk tot 10 december 17.00 uur.

De vergadering is uitsluitend toegankelijk voor leden van de vereniging. Ieder lid dat de vergadering wil bijwonen, dient vóór aanvang van de vergadering de presentielijst te tekenen.

Bestuur V.V. Sittard

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!